Image0

Директор та засновник Центру «Промінь» Чаплигіна Наталія Іванівна

Комунальний заклад «Харківський міський центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю «Промінь» створено 02 лютого 2004 року – це міський навчально-реабілітаційний заклад, який здійснює роботу з абілітації, соціальної адаптації та реабілітації у поєднанні з навчанням та вихованням дітей з інвалідністю внаслідок інтелектуальних порушень без відриву їх від сім’ї із залученням до участі в реабілітаційному процесі батьків та інших членів сім’ї дитини.

Робота Центру спрямована на створення мережі соціальної, педагогічної, медичної і трудової реабілітації, з метою забезпечення адаптації дітей-інвалідів та інвалідів дитинства у житті суспільства.

Центр є комунальною установою. Засновником Центру є Харківська міська рада.

Головна мета діяльності Центру: поліпшення або відтворення життєдіяльності, соціальної абілітації, адаптації та повернення до повноцінного життя дітей-інвалідів та інвалідів дитинства з фізичними або розумовими вадами (далі – підопічні), які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги.

Задачі існування та призначення центру:

  • розвиток у дитини-інваліда наявних можливостей у колективі та через колектив;

  • підготовка дитини-інваліда до самостійного образу життя та інтеграції їх у суспільство;

  • надання дитині-інваліду з глибокими розумовими вадами можливості отримати освіту та професію згідно з їх інтересами, здатністю та станом здоров’я;

  • профілактика здорового образу життя через роботу з дітьми, що знаходяться на диспансерному обліку;

  • навчання батьків роботі с дітьми-інвалідами, надання їм психологічної та інформаційної допомоги.

В центрі працюють фахівці: психолог, логопед, дефектолог, інструктор з лікувальної фізкультури, фізичний реабілітолог, музичний керівник, педагог з образотворчого мистецтва, педагог з прикладної праці, соціальні працівники, вихователі.